Oyun Teorisi Güvenlik Projesi Ekip Duyurusu

Merhaba !

Oyun Teorisi ekibinde yer almak isteyen , belli seviyede güvenlik , programlama bilen ve bilgisini paylaşarak arttırmak isteyen arkadaşlara kapımız açıktır.

Güvenlik ekibinde yer almasını istediğimiz arkadaşlarımızdan yapmalarını istediğimiz iş programlama kabiliyetlerini bulmaca oyunları ve sorular halinde tasarlamaları ve bu bulmaca/sorularını cevaplı veya cevapsız olarak topluluğumuza ve kamuya sunmalarıdır.

Teşekkürler

AR-GE takımı kurmak , “AR-GE” nedir , nasıl yapılır ?

AR-GE takımı kurmak , “AR-GE” nedir , nasıl yapılır ?

Özet

Kısa bir fikir yazısı yazdım. Bunun üzerinden detaylı bir tartışma ve araştırma yürüteceğim ve bunu bir forum havasında güncel durumlara göre güncel sorularla güncellenmesini sağlayacağım.

Araştırma ve Geliştirme ya da AR-GE yapmak isteyen kişi ve kurumlara , kısaca keşfetmek ve yeni şeyleri başarmak , yeni sulara yelken açmak isteyenlere sunulmuştur.

#algı #bilinç #deneyim #iş #hareket #modelleme #hizmet #ürün #farkındalık #soru-sormak

AR-GE yani araştırma ve geliştirme , ihtiyaçların sezilmesi , ihtiyaçları doğuran ön koşulların farkındalığı , kavranması ve bu ihtiyaçlara yönelik , ihtiyacı karşılayan araçların , hizmet ve üretimin yapılmasıdır.

AR-GE genel bir terimdir ve her bilim , teknoloji , spor , sanat , kısaca her meslek dalı için ihtiyaç duyulan bir faaliyettir.

Pekiyi bilgisayar programcılığı , donanım temelli programcılık işi yapan bizler nasıl AR-GE araştırma ve buna bağlı geliştirme yapmalıyız ?

Bilgisayar , davranışı ve eğilimleri insanlar tarafından yönlendirilen , yani programlanan göreli yüksek hızda işlem yapabilen elektronik bir alettir. Bugün çevremizde gördüğümüz pek çok elektronik aletin içerisinde aslında bir elektronik devre ve içerisinde bir program / yazılım vardır.

Donanım olmadan yazılımı düşünemeyiz. Bilgisayar veya donanım olmadan programcılık ancak günlük hayatta bir hedefe yönelik strateji ve taktikleri içerir. Bununla birlikte günlük hayat olmadan donanımın ve donanıma yaptırılan programlama komutlarının da bir anlamı yoktur.

Donanımın tasarımı doğayı ve insanı taklit edecek şekildedir. Bir insanın algı kabiliyetine ve uzuvlarına göre işlem yapılmasına user experience yani kullanıcı deneyimi denilmektedir. Örneğin bilgisayarın açma tuşunun nerede olacağı , bilgisayar açılınca ekrana ne görüntü geleceği gibi deneyimler bunlardandır.

Bir insanın hayatındaki yapılan hatalar , elde edilen başarılar , bulanık mantık çerçevesinde elbette , yani biraz doğru biraz yanlış , her şey , her olay o kişinin en büyük hazinesidir.

Günümüzde bilgisayar kullanıcı deneyimi gitgide elektrik akımının bilgisayardaki etkisinden kaynaklanan hareketler olarak değil insanın bilgisayara insan-insan ilişkisindeki mimik , jest ve hareketlerle davrandığı gibi bilgisayara davranması şeklinde gerçekleşiyor ve biz 1 ve 0 , 5 volt hareketlerini değil Siri gibi yapay zeka asistanlarının sesini duyar hale geliyoruz. Siri’yi düşündüğümüzde aslında her bir insan özelliği için yazılmış programların elektronik aygıtları yönlendirdiğini görebileceğiz.

Bilgisayar teorisine daha fazla girmeden , sadece bilgisayarın doğayı , hayatın felsefi , bilimsel , sanatsal analizini gerçekleştirmek için bize hız ve işlem gücü sağlayan bir araç olarak görülmesi gerektiğini bilmemiz yeterli gelecektir.

Müzik için ses düzenleyici , görüntü için video düzenleyici , muhasebe için muhasebe kurallarının uygulanabileceği bir defter , bir sporcunun nabzının ölçülmesi , evimizi ısıtan cihazların kaç derecede ısınması gerektiği gibi pek çok alanda donanım ve yazılım uygulaması , üretimi ve hizmeti yapılabilir.

Burda AR-GE yapan kişi biraz ekonomi , biraz tarih , biraz da insan psikolojisi bilmelidir. Kurum ise kişiyi inceleyen kişiyi , kişiyi , grupları ve toplulukları bilmelidir.

Neyi bilmemiz gerektiği detaylandırılabilir. Buna teori denir ve yapılacak işe göre teori oluşturulur ve teori güncellenmez diye birşey söylenemez. Öyle olsa Newton , Einstein , “kuantum” gibi farklılaşma olmazdı.

Strateji , teorik olarak öngördüğümüz değerlerin gerçekleştirilmesi sanatıdır. İçinde bulunduğumuz şartlara göre , istediğimiz şartların oluşturulması işidir ve taktik kazanımların yönetilmesidir.

Konumuz AR-GE nedir , nasıl yapılır olduğuna göre ve teori için bir başlangıç yaptığımıza göre bir de strateji için başlangıç yapalım. Bunun için “açık sistem” kavramına bakmakta fayda var. Disiplin olarak sistem teorisi ve sistem mühendisliğine bakabilirsiniz.

Açık sistemden burada ilk kastedilen farkındalıktır. Başkaları ne yapmış bilmeden , “dış dünya”dan bilgi toplayamayız ve yardım alamayız. Hatalardan ders çıkarmak ve daha iyisi için modellemeler yapmak , bu modelleri ürün ve hizmet haline getirmek gerekir.

Bir sistemin olası iç veya dış sebeplerden çöküşüne karşılık kopyalanabilir veya klonlanabilir olması gerekir. Bu da açık sistem olmakla ilişkilidir.

İşte AR-GE dış dünya’nın farkındalığının , saf doğa ve insan ihtiyaçlarının ve bu ihtiyaçlara ait çözümlerin anlaşılması , çözümlerin bir tekrar zinciri içerisinde modelden ürün ve hizmete , ürün ve hizmetten modele getirilme sürecinin yönetilmesidir.

Bu süreci yönetirken nasıl bir yapı kurulacağı , nasıl bir “açık sistem” kurulacağı tamamen tercihe bağlı gibi gözükse de , bir yapı kurmadan önce var olan , sektörünüzden başlayarak , yapıların nasıl kurulduğunu ve nasıl yaşadıklarını incelemenizde fayda vardır. Hatta önce kendinizi incelemenizde fayda vardır.

Bir insanın kişiliği neyse yapacağı hareket ve iş o olur. Kurumu ise kişiler oluşturur.

Hastalığın , umutsuzluğun yaygın olduğu ve kolayca yayıldığı dünyamızda , ancak doğru yönetilen yapılar , doğru çözümlerin süreçlerini yönetebilirler.

Bunun için “açık sistem” kurmak şarttır. Kuracağınız AR-GE laboratuvarı veya şirketi en iyi ben üretiyorum veya en iyi ben konuşuyorum diyen değil en iyi ben dinliyorum ve dış dünyanın farkındayım diyen olmadıkça başarı kalıcı olmayacaktır.

hwpplayer1
01.01.2017 Pazar
lisans koşulları için : GNU FDL 1.3

Merhaba dünya !

Merhaba ,

” Oyun Teorisi ” topluluğu olarak , araştırma ve geliştirme faaliyetleri için bir araya gelmiş bulunuyoruz.

Oyun Teorisi ismi ile ilgili kendi deneyimimi aktarmakla söze başlamak istiyorum. İktisat okurken bir kitapta bu teoriyi görmüştüm. Meşhur iki araba “korkak tavuk oyunu” ile tanışmıştım.

Daha sonra oyunteorisi.com sitesine üye olmuştum. Ancak site sanırım şimdi pasif durumda. Ben de alan adı almaya başlarken bu alan adını da “kiraladım”.

Topluluğumuzu anlamak için aşağıdaki bağlantılara bakabilirsiniz :

Oyun Kuramı
Sibernetik
Sistem Mühendisliği

İyi çalışmalar

Aramıza hoşgeldiniz

Düzeltme : Kasım 12 2017 , Wikipedia bağlantıları Türkiye’deki Wikipedia kontrolü sebebiyle normal internet bağlantısıyla Türkiye’de açılamamaktadır. Tek bilgi kaynağı Wikipedia olmadığına göre Oyun Kuramı , Sibernetik ve Sistem mühendisliği kavramlarına internetten herhangi bir dilde bakabilirsiniz. Oyun kuramının benim için anlamlı olan kısmı karar alma ve davranma bilimi olmasıydı bu açıdan sosyoloji , psikoloji , kültür bilimi gibi konularla ilgili. Ancak Oyun Teorisindeki pratiklik her alana uyarlanmasını doğurduğu için canlı ve cansız tüm şeylerin tek başına davranışlarını ve bir veya birden fazla şeyin etkileşimini ele almaktadır Bu da Sibernetik ve Sistem mühendisliği olmaktadır Wikipedia makalelerinde bundan bahsediliyordu en son baktığımda. İlginiz için teşekkürler …