future is communal thesis

future is communal thesis

after a short ride i only see communal spirit word that has a meaning for me the other one is happening and like said before an awaking dream in matrix

so on being formless is the way to go like if you want to go fast go alone if you want to go far go together individual meant behaviour or in the mean of collectivism commune seems far absurd and unrealistic and they all depend on the actual frequency so you can use any form or all forms in same momentum

what makes you consciousness makes you “communal” mean know the source and the creature and it is soul and soul creator Allah

hope that would be a start to search not the end just the beginning

also i still like to say i am the community and the new one i am ubuntu is the fusion of all things which makes me closer to formless idea

ruhu’l-kudüs : hayaletin garip huyları

“Your beliefs become your thoughts,
Your thoughts become your words,
Your words become your actions,
Your actions become your habits,
Your habits become your values,
Your values become your destiny.”

Söylediklerinize dikkat edin; düşüncelere dönüşür…
Düşüncelerinize dikkat edin; Duygularınıza dönüşür…
Duygularınıza dikkat edin; davranışlarınıza dönüşür…
Davranışlarınıza dikkat edin; alışkanlıklarınıza dönüşür..
Alışkanlıklarınıza dikkat edin; değerlerinize dönüşür..
Değerlerinize dikkat edin; karakterinize dönüşür…
Karakterinize dikkat edin; kaderinize dönüşür…
Mohandas Karamchand Gandhi

bir söze ya da bir yazıya başlarken veya bitirirken kullanılan kuşatıcı söz dizini. kuşatıcı oluşu selam ve dua kavramlarının ihtiva ettiği anlamdan kaynak bulmakta kendisine.

dua yeryüzünde yegane varedence varedilen insanoğlunun varedicisi ile kurduğu iletişim biçiminin adı olarak karşımıza çıkmaktadır. böylesi bir iletişim denemesinde bulunmayan bir insanın vareden tarafından kendisine atfedilen anlamın iletişim denemesinde bulunmama süresince gittikçe yitirilmesi doğal bir sonuç olarak karşımıza çıkacaktır. vareden furkan suresinin 77. ayetinde de ki:” eğer duanız olmasaydı, rabbim size ne kıymet verirdi?…” buyurarak duanın insanın bizatihi kendi değeri ile direk bağlantısını ortaya koymakta ve kuşatıcı boyutu ortaya koymaktadır. aynı şekilde selam kavramı da tüm anlam bütünlüğü ile kuşatıcı özelliğindedir. kelime anlamı itibariyle selam, selamlama, selamet, kurtuluş anlamlarını karşılamak için kullanılır. kur’an’da “selam” dünyevî kurtuluş ve selamete (barışa, barışıklığa) olduğu gibi ebedî kurtuluş ve selamete de delalet eder. bunun için cennete “daru’s-selam” = “selamet evi, barış konağı, barışıklık yeri” denilmiştir. bununla beraber, selam kelimesi, kur’an’da ekseriyetle selamlama ibaresi olarak kullanılmıştır. selamlaşmak hem bu dünyada hem de bir sonraki (son)durak olan dünyada karşısındaki kişiye barışı, selameti, esenliği, hayrı dilemenin ta kendisidir. sadece selam kelimesinden yola çıkarak “aranızda selamı yayınız” düsturunca birarada hayır, barış ve esenlik içerisinde yaşamanın ipuçlarını yakalayabiliriz. bu da insanın hayatını anlamlı kılması bağlamında kuşatıcılık içermektedir. selam ve de dua.. aynı cümlede bir araya geldiğinde dünyanın eksenini yitirmeye başladığı günümüzde ayakta durabilmenin ve anlamsızlaşmamanın anahtarları oluveriyorlar.

selam ve dua ile..

30.05.2006 15:30 ~ 15:35 qazaq 

Masscollabs Services

Toplumsal örgütlenme kapitalist sosyalist şeriat varsayılan düzen eski çağlarda olan düzenler varsayılabilecek diğer düzenler içerisinde nasıl vuku bulmalıdır sorusunu inceleyelim

İş yeri meclisi mahalle meclisi ilçe meclisi il meclisi bölge ve ülke meclisi kıta ve dünya meclisi yerine öncü birliklerin merkezde olduğu dağınık veya birleşik ki teknoloji ile birleşik olması kolaylaşmış oluyor böylelikle yönetim mekanizmasına devlete gerek kalmıyor

Bilgi çağı teknoloji olmasa da kalıcı hale geliyor Komünist komünal sınıfsız toplum beklemeden zaten devleti ortadan kısmen kaldırmış oluyorsun sınıfları da ortadan kaldırmış oluyorsun ideolojileri de ortadan kaldırmış oluyorsun geriye insanı bölen çatıştıran hiçbirşey kalmamış oluyor değilse de çatışmayı öğrenen açık organizasyonların devrimci işleyişine tevdi etmiş oluyorsun

Sanki süpermen gibi bir model ancak hedeflenen ilk şey bu değil ancak öğrenmeye açık olmak kısaca özgür ve açık olmak şuurlu müslüman şuurlu insan olma yolunda istenen şey dünyadaki tüm işleri kendi başına yapabilecek öğrenme açıklığına erişmek

Böylelikle bir iş için spor müzik siyaset spor egzersiz savaş sanatları müzik dans iş yerindeki üretim politikası siyasetleri gibi herhangi bir konu için kendi bağımsız ögrenme ve yaşama uygulama bilimsel çabana başlamış oluyorsun bağımsız politik savaşçıdan kastedilen bu warfare wardare warcare bu oluyor

Sonrasında yapılan her örgütlenme geometrik ihtimaller gibi oluyor önemli olan hepsinin farkında olup ana uyun ana uygun siyasayı ve eylemi üretebilmek üretmek sadece bir beste değil yapılan her düşünce ruh hali ve ortaya konulan her performans ve ürün bir üretim Bruce Lee’nin dediği punch when you need to punch kick when you need to kick bu oluyor

Bağımsız kelimesi yeterli olsa da detaylıca söylemek yeni insanlar için faydalı olacaktır Biz buna devrimci diktatörlük yani sürekli değişimden yana olan ve tüm bilimleri bilerek konuşan bağımsız politik savaşçı diyebiliriz veya en özeti özgür ve açık diyebiliriz

Hedeflenen şey masscollabs olarak belirtilen haşr suresindeki haşr suresine yönelen sonsuz sınırsız öğrenme çabası fakat önemli olan bunu özgür ve açık bir sistem sistemsiz bir sistem yani form ve kısıttan bağımsız olan bir oyunculuk performansı idrakı oluyor ele almak gerekiyor kavramak ve sentezlemeler varyasyonlar formsuz dedik ya bu o oluyor

Ekonomi politikası ya da Devrimci Ekonomi Politikası Atatürk’ün dediği gibi hiçbir piyasa başıboş değildir ve aslında velayet ve şura düzenidir Malzeme teknolojilerinde ve enerji sektöründe yenilik esas alınıp büyük sermayeyi kamulaştırmak yerine yöneticilerinin diğer şirketler , müşteriler , diğer devletler , kendi ülkesindeki atanmışlar ve seçilmişler tarafından ve yasalar tarafından sürekli veya süreksiz denetlenmesi para akışının hızlandırılması kan dolaşımı gibi ve ulusal ekonominin ikinci aşamaya geçmesinden sonra eski ekonominin diğer ülkeye devri

http://oyunteorisi.org/index.php/2017/08/22/masscollabs-organizasyonu-ve-temel-davranis-kaliplari/

http://oyunteorisi.org/index.php/2017/01/01/ar-ge-takimi-kurmak-ar-ge-nedir-nasil-yapilir/

http://oyunteorisi.org/index.php/2017/11/29/724-canli-destegin-onemi/

Mert Gör
Masscollabs Services
April 21 2018

hwpplayers – Araç – Amaç , Sorumluluklar , Sorunlar , Çözümler , Anı Yaşamak , Vazgeçmeyen Mücadeleci

player 0 : Ben biraz eğitime yöneldim araştırma yapıyorum
player 0 : Şu an X şirketinde değilim
player 1 : Çıktın mı X şirketinden
player 1 : ?
player 0 : Evet
player 1 : Ne yapmayı düşünüyorsun ?
player 0 : Kendi projelerime bakmak istiyorum
player 0 : Kendini geliştirmek için bir faaliyetin var mı
player 0 : Eğitim vs
player 0 : Askeri düzen olmuş
player 0 : Çagrı merkezi değil mi
player 1 : Evet
player 1 : Sen neden çıktın
player 0 : Verimli bir çalısma ortamı yoktu
player 0 : Çıkmam gerekiyordu
player 1 : Anladım
player 0 : Öğrendiklerim ve konuştuklarım sorguladıklarımla yapılan işin dar kapsamı sadece çağrı merkezi yetenekleri ve donanım isletim sistemi yetenekleri yeterli ancak dar kapsamda daha fazlasını konuşuyorken biraz farklı açılardan bakmak gerekiyordu
player 0 : Hatta şimdi bilgisayar açısından da bakmıyorum araç amaç dengesini düzgün kurabilmek için
player 1: O yüzden de çıktım diyorsun
player 0 : oyunteorisi.org sitemde yazılar yazmak istiyorum hem bilimsel hem sohbet havasında
player 0 : Yani bilgisayarı seviyorum mesleki yeteneklerin pek çoğunu seviyorum
player 0 : Yani mesela sadece spor muzik resim fotoğraf dil diksiyon düsünme felsefe değil pek cok şeyi öğrenmek istiyorum
player 0 : Sadece spor müzik resim fotoğraf dil diksiyon düşünme felsefe değil mesleki yetenek açışından pek çok yeteneği seviyorum
player 0 : Yani olay sadece bilgisayar hackerlığı sevdası değil
player 0 : Bence burda benim kendimi yanlış koşullamam var
player 1 : Tabiki zaten tek bir seye odaklanarak hayat gecmezki
player 1 : Sıkıcı olur
player 0 : Mesleki eğitimi bir araç olarak görüp dini veya genel olarak bilimsel eğitimin hayatın bir parçası olarak görmek ve doğallaşmak doğaçlama olmak lazım
player 0 : Sürekli koşullandırmayla herhangi bir zorlamayla yaşadığında sorunlar olabiliyor
player 1 : Evet maalesef
player 1 : Ve yorucu oluyor
player 1 : Hem fiziken hem mental olarak
player 0 : Yeterince yemek ve spor gücü olmadığı için yani komando değiliz sonuçta fiziksel ve ruhsal bilinç deformasyonundan dolayı ruhsal mental
player 1 : Evet 😔
player 0 : Adnan Oktarın dediği bu
player 0 : İki baskı sebebiyle veya daha çok yine özetle maddi biyolojik yani fiziksel ve ruhsal insanların ezildiğini söyleyebiliriz
player 1 : Ulkemiz kosullarinda böyle zaten
player 0 : İş yerinde çatışmalar müşterilerle olan kavgalar vs de tetikliyor
player 1 : Aksi cok zor oluyor
player 0 : Bunun tek bir çözümü var sürekli bilinç halinde kalmaya kendini zorlamamız lazım
player 0 : Mola süreleri bunun için var mesela değil mi
player 0 : Yapılabilecek pek çok analiz var
player 1 : Bilmem ki valla tek bildigim yorulduğum
player 0 : Belki yine yorulacağız ancak bu şekilde değil
player 0 : Aslında olaya kontrollü geçen bir kas antrenmanından sonra olan çok az bir yorgunluk olarak bakmak lazım belki esneme germe ile bu yorgunluk da olmayacak
player 0 : Yani eğitim sistemi ne meslek kazandırır ne bilim öğretirse cahillik de sorun değil ancak sorunlar oluşur
player 1 : Egitim sistemi zaten çöp
player 1 : Kendin öğrendin öğrendin
player 1 : Yoksa sıkıntı
player 0 : Yapılan işe nasıl baktığımıza göre yön alınabilir mühendislikte bilimde sanatta felsefede bitmez bu sebeple esas sorunun bu olmadığını görmek lazım
player 0 : Kendi yapanlara dahi deniyor
player 0 : Diğerleri askeri düzen içinde yaşıyor
player 0 : Dahiler de serbest asker oluyor
player 0 : Yani herkes mecbur bir aksiyon içinde kimse tembellik yapamaz hayatta
player 0 : Mesleki sorumluluk değil sadece tüm bireysel ve aileden başlayarak sorumlulukları ele almak lazım
player 0 : tabi bireysel ve aile hayatı ön planda oluyor
player 0 : Sebebi iş yerinde veya toplumda herkes aynı kafada veya yönde değil
player 0 : Ya da o an modunda değilsin
player 0 : Şu an bunları düşündüm aklıma gelenler bunlar
player 1 : Herkes ayrı kafada çünkü dediğin gibi
player 1 : Çesit çesit bakıs açısı var
player 1: İnsan tipleri yasamları
player 1: Birbirinden çok farklı
player 0 : Ya da bakış açısı değil sorunlardan veya bilinçten doğan aksiyonlar
player 0 : Yani sağlık sorunu gripten kapsamlı olduğunu biliyoruz az önce adını andığımız gibi
player 0 : kısaca eğitim eğitim sonrası bilinç ve sürekli araştırma hali lazım
player 0 : benim istediğim yaşam tarzı bu
player 0 : Konudan konuya geçmek hani jazz gibi
player 0 : Ancak işyerleri bunu kısıtlıyor
player 0 : Senin de dediğin gibi hayat tek konu değil
player 0 : Sadece eğitim sadece evlilik aile arkadaş seyahat sosyal ilişkiler sosyal roller
player 0 : Müslüman anı yaşayan ve kendini savunan kişi oluyor
player 1 : Evet isyerleri buna pek müsade etmiyor
player 1 : Tek tip oluyorsun
player 0: Az önce dediğim gibi çoğunluk düzenli asker dahiler sivil asker
player 0: Kendi askeri sorumluluklarımızı almamız lazım
player 0: Grup şirket veya topluluk içinde olsak da
player 0: Çünkü gerçekte ying yang karşıtlıkları yok tek bir öz Allahın nuru var
player 0: Sürekli mücadele vazgeçmeyen asker modu duyumsuyorum
player 0: HeMan filminde tüm askerler teslim oluyor ancak bir tek HeMan teslim olmuyor
player 0: Onu HeMan yapan bu

Dar Geçitler Ardında Nice Cennet Bahçeleri Vardır..

Dar Geçitler Ardında Nice Cennet Bahçeleri Vardır..

Başına ne gelirse gelsin, karamsarlığa kapılma.

Bütün kapılar kapansa bile sonunda.

”O” (celle celaluhu) kimsenin bilmediği patikalar açar.

Sen şu an göremesen de, dar geçitler ardında nice cennet bahçeleri vardır.

Şükret! İstediğini elde edince şükretmek kolaydır.

Sufi dilediği gerçekleşmediğinde de şükredebilendir.