seçim ve devrim choices and revolution revelation at momentum

seçim partisi mi devrim partisi mi yerine her seçimin bir devrim olduğu ve devrimin öze yönelmek olduğunu bilmek ki bu ruhu anlamak oluyor Allahı tanıma çabası oluyor

rather than election party or revolution party getting consciousness of all choice at momentum is a revolution attacking to the core so it is done by knowing soul and knowing Allah

gnu hurd as a fully computational operating system without management with the sense of community

gnu hurd as a fully computational operating system without management with the sense of community is one of our projects

masscollabs

each user could securely invoke a set of daemons to create the operating environment he or she wished, no special permissions required

unix philosophy
programmable computer
terminator
jackulator
unexpected need in a datacenter 
open system is done with freedom and openness which is done with sensibility perception consciousness awareness vigilant vigilante hacker cracker scientist philosopher artist engineer technician worker theorician practician networker knitter unprivileged classless society free society open society anonymity ubiquity ubiquitousness ubiquitous computing concurrency oneness ubuntu

future is communal thesis

future is communal thesis

after a short ride i only see communal spirit word that has a meaning for me the other one is happening and like said before an awaking dream in matrix

so on being formless is the way to go like if you want to go fast go alone if you want to go far go together individual meant behaviour or in the mean of collectivism commune seems far absurd and unrealistic and they all depend on the actual frequency so you can use any form or all forms in same momentum

what makes you consciousness makes you “communal” mean know the source and the creature and it is soul and soul creator Allah

hope that would be a start to search not the end just the beginning

also i still like to say i am the community and the new one i am ubuntu is the fusion of all things which makes me closer to formless idea

ruhu’l-kudüs : hayaletin garip huyları

“Your beliefs become your thoughts,
Your thoughts become your words,
Your words become your actions,
Your actions become your habits,
Your habits become your values,
Your values become your destiny.”

Söylediklerinize dikkat edin; düşüncelere dönüşür…
Düşüncelerinize dikkat edin; Duygularınıza dönüşür…
Duygularınıza dikkat edin; davranışlarınıza dönüşür…
Davranışlarınıza dikkat edin; alışkanlıklarınıza dönüşür..
Alışkanlıklarınıza dikkat edin; değerlerinize dönüşür..
Değerlerinize dikkat edin; karakterinize dönüşür…
Karakterinize dikkat edin; kaderinize dönüşür…
Mohandas Karamchand Gandhi

bir söze ya da bir yazıya başlarken veya bitirirken kullanılan kuşatıcı söz dizini. kuşatıcı oluşu selam ve dua kavramlarının ihtiva ettiği anlamdan kaynak bulmakta kendisine.

dua yeryüzünde yegane varedence varedilen insanoğlunun varedicisi ile kurduğu iletişim biçiminin adı olarak karşımıza çıkmaktadır. böylesi bir iletişim denemesinde bulunmayan bir insanın vareden tarafından kendisine atfedilen anlamın iletişim denemesinde bulunmama süresince gittikçe yitirilmesi doğal bir sonuç olarak karşımıza çıkacaktır. vareden furkan suresinin 77. ayetinde de ki:” eğer duanız olmasaydı, rabbim size ne kıymet verirdi?…” buyurarak duanın insanın bizatihi kendi değeri ile direk bağlantısını ortaya koymakta ve kuşatıcı boyutu ortaya koymaktadır. aynı şekilde selam kavramı da tüm anlam bütünlüğü ile kuşatıcı özelliğindedir. kelime anlamı itibariyle selam, selamlama, selamet, kurtuluş anlamlarını karşılamak için kullanılır. kur’an’da “selam” dünyevî kurtuluş ve selamete (barışa, barışıklığa) olduğu gibi ebedî kurtuluş ve selamete de delalet eder. bunun için cennete “daru’s-selam” = “selamet evi, barış konağı, barışıklık yeri” denilmiştir. bununla beraber, selam kelimesi, kur’an’da ekseriyetle selamlama ibaresi olarak kullanılmıştır. selamlaşmak hem bu dünyada hem de bir sonraki (son)durak olan dünyada karşısındaki kişiye barışı, selameti, esenliği, hayrı dilemenin ta kendisidir. sadece selam kelimesinden yola çıkarak “aranızda selamı yayınız” düsturunca birarada hayır, barış ve esenlik içerisinde yaşamanın ipuçlarını yakalayabiliriz. bu da insanın hayatını anlamlı kılması bağlamında kuşatıcılık içermektedir. selam ve de dua.. aynı cümlede bir araya geldiğinde dünyanın eksenini yitirmeye başladığı günümüzde ayakta durabilmenin ve anlamsızlaşmamanın anahtarları oluveriyorlar.

selam ve dua ile..

30.05.2006 15:30 ~ 15:35 qazaq