algoritmalar 001

matematik öğrenin , ama matematik petabyte saymak değildir , şeyler arasında ilişki kurmaktır

matematikle kişilik arasında bir bağlantı olabilir mi ? iki kavramdan bahsettik. matematik ve kişilik. matematik “sayı saymak” olsun. kişilik ne peki ? kişilik eğer seni diğer kişilerden ayırt etmemizi sağlayan “alametifarika”sı ya da seni nevi şahsına münhasır yapan şey ise …

Bu ikisi arasında ne bağlantı olabilir ?

Soru şu limit 1’e giderken x eylemi … limit konusunda iyi değilim ama 1’e gittiğine göre şu an kendisinin 1 olmadığı açık. o bir (1) ise kişinin kendisine ait kişiliği oluyor.

Peki neden giderken dedim de gitti oldu bitti anlamında eşittir “=” demedim. sebebi sürekli etkilenme ve etkileme değişimleri dönüşümleri içerisinde olunması

işte matematik bu ilişkileri inceleyip sorun olarak gördüğü konulara çözüm üretir ve buna algoritma denir.

Welcome to the Matrix
Matrix has you
Wake up one !

Lisans : istediğiniz gibi alıp düzenleyip kullanabilirsiniz. ancak yazılan şeyin tekrar düzenlenmesine izin verirseniz hoş olur. yani sohbet havasında ama fikirler bir arada gibi …

Oyun Teorisi Güvenlik Projesi Ekip Duyurusu

Merhaba !

Oyun Teorisi ekibinde yer almak isteyen , belli seviyede güvenlik , programlama bilen ve bilgisini paylaşarak arttırmak isteyen arkadaşlara kapımız açıktır.

Güvenlik ekibinde yer almasını istediğimiz arkadaşlarımızdan yapmalarını istediğimiz iş programlama kabiliyetlerini bulmaca oyunları ve sorular halinde tasarlamaları ve bu bulmaca/sorularını cevaplı veya cevapsız olarak topluluğumuza ve kamuya sunmalarıdır.

Teşekkürler

AR-GE takımı kurmak , “AR-GE” nedir , nasıl yapılır ?

AR-GE takımı kurmak , “AR-GE” nedir , nasıl yapılır ?

Özet

Kısa bir fikir yazısı yazdım. Bunun üzerinden detaylı bir tartışma ve araştırma yürüteceğim ve bunu bir forum havasında güncel durumlara göre güncel sorularla güncellenmesini sağlayacağım.

Araştırma ve Geliştirme ya da AR-GE yapmak isteyen kişi ve kurumlara , kısaca keşfetmek ve yeni şeyleri başarmak , yeni sulara yelken açmak isteyenlere sunulmuştur.

#algı #bilinç #deneyim #iş #hareket #modelleme #hizmet #ürün #farkındalık #soru-sormak

AR-GE yani araştırma ve geliştirme , ihtiyaçların sezilmesi , ihtiyaçları doğuran ön koşulların farkındalığı , kavranması ve bu ihtiyaçlara yönelik , ihtiyacı karşılayan araçların , hizmet ve üretimin yapılmasıdır.

AR-GE genel bir terimdir ve her bilim , teknoloji , spor , sanat , kısaca her meslek dalı için ihtiyaç duyulan bir faaliyettir.

Pekiyi bilgisayar programcılığı , donanım temelli programcılık işi yapan bizler nasıl AR-GE araştırma ve buna bağlı geliştirme yapmalıyız ?

Bilgisayar , davranışı ve eğilimleri insanlar tarafından yönlendirilen , yani programlanan göreli yüksek hızda işlem yapabilen elektronik bir alettir. Bugün çevremizde gördüğümüz pek çok elektronik aletin içerisinde aslında bir elektronik devre ve içerisinde bir program / yazılım vardır.

Donanım olmadan yazılımı düşünemeyiz. Bilgisayar veya donanım olmadan programcılık ancak günlük hayatta bir hedefe yönelik strateji ve taktikleri içerir. Bununla birlikte günlük hayat olmadan donanımın ve donanıma yaptırılan programlama komutlarının da bir anlamı yoktur.

Donanımın tasarımı doğayı ve insanı taklit edecek şekildedir. Bir insanın algı kabiliyetine ve uzuvlarına göre işlem yapılmasına user experience yani kullanıcı deneyimi denilmektedir. Örneğin bilgisayarın açma tuşunun nerede olacağı , bilgisayar açılınca ekrana ne görüntü geleceği gibi deneyimler bunlardandır.

Bir insanın hayatındaki yapılan hatalar , elde edilen başarılar , bulanık mantık çerçevesinde elbette , yani biraz doğru biraz yanlış , her şey , her olay o kişinin en büyük hazinesidir.

Günümüzde bilgisayar kullanıcı deneyimi gitgide elektrik akımının bilgisayardaki etkisinden kaynaklanan hareketler olarak değil insanın bilgisayara insan-insan ilişkisindeki mimik , jest ve hareketlerle davrandığı gibi bilgisayara davranması şeklinde gerçekleşiyor ve biz 1 ve 0 , 5 volt hareketlerini değil Siri gibi yapay zeka asistanlarının sesini duyar hale geliyoruz. Siri’yi düşündüğümüzde aslında her bir insan özelliği için yazılmış programların elektronik aygıtları yönlendirdiğini görebileceğiz.

Bilgisayar teorisine daha fazla girmeden , sadece bilgisayarın doğayı , hayatın felsefi , bilimsel , sanatsal analizini gerçekleştirmek için bize hız ve işlem gücü sağlayan bir araç olarak görülmesi gerektiğini bilmemiz yeterli gelecektir.

Müzik için ses düzenleyici , görüntü için video düzenleyici , muhasebe için muhasebe kurallarının uygulanabileceği bir defter , bir sporcunun nabzının ölçülmesi , evimizi ısıtan cihazların kaç derecede ısınması gerektiği gibi pek çok alanda donanım ve yazılım uygulaması , üretimi ve hizmeti yapılabilir.

Burda AR-GE yapan kişi biraz ekonomi , biraz tarih , biraz da insan psikolojisi bilmelidir. Kurum ise kişiyi inceleyen kişiyi , kişiyi , grupları ve toplulukları bilmelidir.

Neyi bilmemiz gerektiği detaylandırılabilir. Buna teori denir ve yapılacak işe göre teori oluşturulur ve teori güncellenmez diye birşey söylenemez. Öyle olsa Newton , Einstein , “kuantum” gibi farklılaşma olmazdı.

Strateji , teorik olarak öngördüğümüz değerlerin gerçekleştirilmesi sanatıdır. İçinde bulunduğumuz şartlara göre , istediğimiz şartların oluşturulması işidir ve taktik kazanımların yönetilmesidir.

Konumuz AR-GE nedir , nasıl yapılır olduğuna göre ve teori için bir başlangıç yaptığımıza göre bir de strateji için başlangıç yapalım. Bunun için “açık sistem” kavramına bakmakta fayda var. Disiplin olarak sistem teorisi ve sistem mühendisliğine bakabilirsiniz.

Açık sistemden burada ilk kastedilen farkındalıktır. Başkaları ne yapmış bilmeden , “dış dünya”dan bilgi toplayamayız ve yardım alamayız. Hatalardan ders çıkarmak ve daha iyisi için modellemeler yapmak , bu modelleri ürün ve hizmet haline getirmek gerekir.

Bir sistemin olası iç veya dış sebeplerden çöküşüne karşılık kopyalanabilir veya klonlanabilir olması gerekir. Bu da açık sistem olmakla ilişkilidir.

İşte AR-GE dış dünya’nın farkındalığının , saf doğa ve insan ihtiyaçlarının ve bu ihtiyaçlara ait çözümlerin anlaşılması , çözümlerin bir tekrar zinciri içerisinde modelden ürün ve hizmete , ürün ve hizmetten modele getirilme sürecinin yönetilmesidir.

Bu süreci yönetirken nasıl bir yapı kurulacağı , nasıl bir “açık sistem” kurulacağı tamamen tercihe bağlı gibi gözükse de , bir yapı kurmadan önce var olan , sektörünüzden başlayarak , yapıların nasıl kurulduğunu ve nasıl yaşadıklarını incelemenizde fayda vardır. Hatta önce kendinizi incelemenizde fayda vardır.

Bir insanın kişiliği neyse yapacağı hareket ve iş o olur. Kurumu ise kişiler oluşturur.

Hastalığın , umutsuzluğun yaygın olduğu ve kolayca yayıldığı dünyamızda , ancak doğru yönetilen yapılar , doğru çözümlerin süreçlerini yönetebilirler.

Bunun için “açık sistem” kurmak şarttır. Kuracağınız AR-GE laboratuvarı veya şirketi en iyi ben üretiyorum veya en iyi ben konuşuyorum diyen değil en iyi ben dinliyorum ve dış dünyanın farkındayım diyen olmadıkça başarı kalıcı olmayacaktır.

hwpplayer1
01.01.2017 Pazar
lisans koşulları için : GNU FDL 1.3