Masscollabs Services

Toplumsal örgütlenme kapitalist sosyalist şeriat varsayılan düzen eski çağlarda olan düzenler varsayılabilecek diğer düzenler içerisinde nasıl vuku bulmalıdır sorusunu inceleyelim

İş yeri meclisi mahalle meclisi ilçe meclisi il meclisi bölge ve ülke meclisi kıta ve dünya meclisi yerine öncü birliklerin merkezde olduğu dağınık veya birleşik ki teknoloji ile birleşik olması kolaylaşmış oluyor böylelikle yönetim mekanizmasına devlete gerek kalmıyor

Bilgi çağı teknoloji olmasa da kalıcı hale geliyor Komünist komünal sınıfsız toplum beklemeden zaten devleti ortadan kısmen kaldırmış oluyorsun sınıfları da ortadan kaldırmış oluyorsun ideolojileri de ortadan kaldırmış oluyorsun geriye insanı bölen çatıştıran hiçbirşey kalmamış oluyor değilse de çatışmayı öğrenen açık organizasyonların devrimci işleyişine tevdi etmiş oluyorsun

Sanki süpermen gibi bir model ancak hedeflenen ilk şey bu değil ancak öğrenmeye açık olmak kısaca özgür ve açık olmak şuurlu müslüman şuurlu insan olma yolunda istenen şey dünyadaki tüm işleri kendi başına yapabilecek öğrenme açıklığına erişmek

Böylelikle bir iş için spor müzik siyaset spor egzersiz savaş sanatları müzik dans iş yerindeki üretim politikası siyasetleri gibi herhangi bir konu için kendi bağımsız ögrenme ve yaşama uygulama bilimsel çabana başlamış oluyorsun bağımsız politik savaşçıdan kastedilen bu warfare wardare warcare bu oluyor

Sonrasında yapılan her örgütlenme geometrik ihtimaller gibi oluyor önemli olan hepsinin farkında olup ana uyun ana uygun siyasayı ve eylemi üretebilmek üretmek sadece bir beste değil yapılan her düşünce ruh hali ve ortaya konulan her performans ve ürün bir üretim Bruce Lee’nin dediği punch when you need to punch kick when you need to kick bu oluyor

Bağımsız kelimesi yeterli olsa da detaylıca söylemek yeni insanlar için faydalı olacaktır Biz buna devrimci diktatörlük yani sürekli değişimden yana olan ve tüm bilimleri bilerek konuşan bağımsız politik savaşçı diyebiliriz veya en özeti özgür ve açık diyebiliriz

Hedeflenen şey masscollabs olarak belirtilen haşr suresindeki haşr suresine yönelen sonsuz sınırsız öğrenme çabası fakat önemli olan bunu özgür ve açık bir sistem sistemsiz bir sistem yani form ve kısıttan bağımsız olan bir oyunculuk performansı idrakı oluyor ele almak gerekiyor kavramak ve sentezlemeler varyasyonlar formsuz dedik ya bu o oluyor

Ekonomi politikası ya da Devrimci Ekonomi Politikası Atatürk’ün dediği gibi hiçbir piyasa başıboş değildir ve aslında velayet ve şura düzenidir Malzeme teknolojilerinde ve enerji sektöründe yenilik esas alınıp büyük sermayeyi kamulaştırmak yerine yöneticilerinin diğer şirketler , müşteriler , diğer devletler , kendi ülkesindeki atanmışlar ve seçilmişler tarafından ve yasalar tarafından sürekli veya süreksiz denetlenmesi para akışının hızlandırılması kan dolaşımı gibi ve ulusal ekonominin ikinci aşamaya geçmesinden sonra eski ekonominin diğer ülkeye devri

http://oyunteorisi.org/index.php/2017/08/22/masscollabs-organizasyonu-ve-temel-davranis-kaliplari/

http://oyunteorisi.org/index.php/2017/01/01/ar-ge-takimi-kurmak-ar-ge-nedir-nasil-yapilir/

http://oyunteorisi.org/index.php/2017/11/29/724-canli-destegin-onemi/

Mert Gör
Masscollabs Services
April 21 2018

Leave a Reply