algoritmalar 001

matematik öğrenin , ama matematik petabyte saymak değildir , şeyler arasında ilişki kurmaktır

matematikle kişilik arasında bir bağlantı olabilir mi ? iki kavramdan bahsettik. matematik ve kişilik. matematik “sayı saymak” olsun. kişilik ne peki ? kişilik eğer seni diğer kişilerden ayırt etmemizi sağlayan “alametifarika”sı ya da seni nevi şahsına münhasır yapan şey ise …

Bu ikisi arasında ne bağlantı olabilir ?

Soru şu limit 1’e giderken x eylemi … limit konusunda iyi değilim ama 1’e gittiğine göre şu an kendisinin 1 olmadığı açık. o bir (1) ise kişinin kendisine ait kişiliği oluyor.

Peki neden giderken dedim de gitti oldu bitti anlamında eşittir “=” demedim. sebebi sürekli etkilenme ve etkileme değişimleri dönüşümleri içerisinde olunması

işte matematik bu ilişkileri inceleyip sorun olarak gördüğü konulara çözüm üretir ve buna algoritma denir.

Welcome to the Matrix
Matrix has you
Wake up one !

Lisans : istediğiniz gibi alıp düzenleyip kullanabilirsiniz. ancak yazılan şeyin tekrar düzenlenmesine izin verirseniz hoş olur. yani sohbet havasında ama fikirler bir arada gibi …