Derleyicilerin Hata Mesajları

Derleyicilerin Hata Mesajları , CSD (C ve Sistem Programcıları Derneği , csystem.org , Eğitmen : Kaan Aslan)

Derleyicilerin hata mesajları üçe ayrılmaktadır:

Uyarılar (Warnings): Uyarılar gerçek hatalar değildir. Program içerisindeki program yapmış olabileceği olası mantık hatalarına dikkati çekmek için verilirler. Uyarılar derleme işleminin başarısızlığına yol açmazlar. Ancak programcıların uyarılara çok dikkat etmesi gerekir. Çünkü pek çok uyarıda derleyici haklı bir yere dikkat çekmektedir.

Gerçek Hatalar (Errors): Bunlar dilin sentaks ve semantik kurallarına uyulmaması yüzünden verilirler. Bunların mutlaka düzeltilmesi gerekir. Bir programda bir tane bile “error” olsa program başarılı olarak derlenemez.

Ölümcül Hatalar (Fatal Errors): Derleme işleminin bile devam etmesini engelleyen ciddi hatalardır. Normal olarak bir programda ne kadar hata olursa olsun tüm kod gözden geçirilir. Tüm hatalar en sonunda listelenir. Fakat bir ölümcül hata oluştuğunda artık derleme işlemi sonlandırılır. Ölümcül hatalar genellikle sistemdeki ciddi sorunlar yüzünden ortaya çıkmaktadır (örneğin diskte yeterli alan olmayabilir, ya da sistemde yeterli RAM bulunmuyor olabilir.)

Verilen hata mesajlarının metinleri derleyiciden derleyiciye değişebilir. Ayrıca bir hata durumunda bir derleyici buna bir mesaj verirken diğeri daha fazla mesaj verebilir.

C’nin Veri Türleri

C’nin Veri Türleri , CSD (C ve Sistem Programcıları Derneği , csystem.org , Eğitmen : Kaan Aslan)

Tür (type) bir nesnenin bellekte kaç byte yer kaplayacağını ve onun içerisindeki 0’ların ve 1’lerin nasıl yorumlanacağını anlatan temel bir kavramdır. Her nesnenin C’de bir türü vardır. Ve bu tür programın çalışması sırasında değişmez. (Aslında yalnızca nesnelerin değil genel olarak her ifadenin bir türü vardır. Bundan ileride bahsedilecektir.)

C’nin temel türleri aşağıdaki tabloda gösterimi :

– int türü işaretli bir tamsayı türüdür. int türünün uzunluğu sistemden sisteme değişebilir. Standartlarda en az 2 byte olması zorunlu tutulmuştur. Ancak derleyicileri yazanların isteğine bırakılmıştır.

– C’de her tamsayı türünün işaretli ve işaretsiz versiyonları vardır. int türünün işaretsiz biçimi unsigned int türüdür. Yalnızca unsigned demekle unsigned int demek aynı anlamdadır.

– Standartlara göre short türü ya int türü kadardır ya da int türünden küçüktür. Örneğin DOS’ta int türü de short türü de 2 byte uzunluktadır. Oysa Windows’ta ve UNIX/Linux sistemlerinde int türü 4 byte, short türü 2 byte uzunluktadır.

– short türünün işaretsiz biçimi unsigned short türüdür.

– long türü standartlara göre ya int türü kadar olmak zorundadır ya da ondan büyük olmak zorundadır. 32 ve 64 bit Windows sistemlerinde long türü int türü aynı uzunluktadır (4 byte). 32 bit UNIX/Linux sistemlerinde long türü 4 byte, 64 bit UNIX/Linux sistemlerinde 8 byte’tır.

– long türünün işaretsiz biçimi unsigned long türüdür.

– char türü standartlara göre her sistemde 1 byte olmak zorundadır. (Bu türün ismi belki byte olsaydı daha iyiydi). char ismi her ne kadar karakteri çağrıştırıyorsa da bunun karakterle bir ilgisi yoktur. char türü C’de 1 byte uzunlukta bir tamsayı türüdür. C’de yalnızca char denildiğinde bunun signed char mı, yoksa unsigned char mı olacağı derleyicileri yazanların isteğine bırakılmıştır. Örneğin Windows ve UNIX/Linux sistemlerindeki derleyicilerde char denildiğinde signed char anlaşılmaktadır (fakat bu durum ayarlardan da değiştirilebilmektdir).

– C’de gerçek sayı türlerinin işaretli ve işaretsiz biçimleri yoktur. Onlar zaten her zaman default işaretlidir.

– float türü en az 4 byte olması öngörülen bir gerçek sayı (noktalı sayı) türüdür. float türünün yuvarlama hatalarına direnci zayıftır. Bu nedenle float yerine programcılar daha çok double türünü tercih ederler.

– double türü standartlara göre en az float kadar olmak zorundadır. Yani float türüyle aynı duyarlıkta olabilir ya da ondan daha geniş olabilir.

– long double türü en az double kadar olmak zorundadır. double ile aynı uzunlukta olabilir ya da ondan daha uzun olabilir.

– Birden fazla sözcükten oluşan türler için bu sözcüklerin yerleri değiştirilebilir (örneğin signed long int yerine int signed long denilebilir.)

– C’de en fazla kullanılan tamsayı türü int, en fazla kullanılan gerçek sayı türü double türüdür. Programcının öncelikle bunları tercih etmelidir. Özel durum varsa diğerlerini düşünmelidir.

– C99’da long long isimli bir tamsayı türü daha eklendi. Bu türün long türünden daha uzun olması öngörülmüştür. Standartlara göre bu tür ya long türüyle aynı uzunluktadır ya da ondan daha uzundur.

– C’ye C99’la birlikte nihayet bir bool türü de eklenmiştir. Fakat klasik C’de böyle bir tür yoktur.

Oyun Teorisi Güvenlik Projesi Ekip Duyurusu

Merhaba !

Oyun Teorisi ekibinde yer almak isteyen , belli seviyede güvenlik , programlama bilen ve bilgisini paylaşarak arttırmak isteyen arkadaşlara kapımız açıktır.

Güvenlik ekibinde yer almasını istediğimiz arkadaşlarımızdan yapmalarını istediğimiz iş programlama kabiliyetlerini bulmaca oyunları ve sorular halinde tasarlamaları ve bu bulmaca/sorularını cevaplı veya cevapsız olarak topluluğumuza ve kamuya sunmalarıdır.

Teşekkürler

AR-GE takımı kurmak , “AR-GE” nedir , nasıl yapılır ?

AR-GE takımı kurmak , “AR-GE” nedir , nasıl yapılır ?

Özet

Kısa bir fikir yazısı yazdım. Bunun üzerinden detaylı bir tartışma ve araştırma yürüteceğim ve bunu bir forum havasında güncel durumlara göre güncel sorularla güncellenmesini sağlayacağım.

Araştırma ve Geliştirme ya da AR-GE yapmak isteyen kişi ve kurumlara , kısaca keşfetmek ve yeni şeyleri başarmak , yeni sulara yelken açmak isteyenlere sunulmuştur.

#algı #bilinç #deneyim #iş #hareket #modelleme #hizmet #ürün #farkındalık #soru-sormak

AR-GE yani araştırma ve geliştirme , ihtiyaçların sezilmesi , ihtiyaçları doğuran ön koşulların farkındalığı , kavranması ve bu ihtiyaçlara yönelik , ihtiyacı karşılayan araçların , hizmet ve üretimin yapılmasıdır.

AR-GE genel bir terimdir ve her bilim , teknoloji , spor , sanat , kısaca her meslek dalı için ihtiyaç duyulan bir faaliyettir.

Pekiyi bilgisayar programcılığı , donanım temelli programcılık işi yapan bizler nasıl AR-GE araştırma ve buna bağlı geliştirme yapmalıyız ?

Bilgisayar , davranışı ve eğilimleri insanlar tarafından yönlendirilen , yani programlanan göreli yüksek hızda işlem yapabilen elektronik bir alettir. Bugün çevremizde gördüğümüz pek çok elektronik aletin içerisinde aslında bir elektronik devre ve içerisinde bir program / yazılım vardır.

Donanım olmadan yazılımı düşünemeyiz. Bilgisayar veya donanım olmadan programcılık ancak günlük hayatta bir hedefe yönelik strateji ve taktikleri içerir. Bununla birlikte günlük hayat olmadan donanımın ve donanıma yaptırılan programlama komutlarının da bir anlamı yoktur.

Donanımın tasarımı doğayı ve insanı taklit edecek şekildedir. Bir insanın algı kabiliyetine ve uzuvlarına göre işlem yapılmasına user experience yani kullanıcı deneyimi denilmektedir. Örneğin bilgisayarın açma tuşunun nerede olacağı , bilgisayar açılınca ekrana ne görüntü geleceği gibi deneyimler bunlardandır.

Bir insanın hayatındaki yapılan hatalar , elde edilen başarılar , bulanık mantık çerçevesinde elbette , yani biraz doğru biraz yanlış , her şey , her olay o kişinin en büyük hazinesidir.

Günümüzde bilgisayar kullanıcı deneyimi gitgide elektrik akımının bilgisayardaki etkisinden kaynaklanan hareketler olarak değil insanın bilgisayara insan-insan ilişkisindeki mimik , jest ve hareketlerle davrandığı gibi bilgisayara davranması şeklinde gerçekleşiyor ve biz 1 ve 0 , 5 volt hareketlerini değil Siri gibi yapay zeka asistanlarının sesini duyar hale geliyoruz. Siri’yi düşündüğümüzde aslında her bir insan özelliği için yazılmış programların elektronik aygıtları yönlendirdiğini görebileceğiz.

Bilgisayar teorisine daha fazla girmeden , sadece bilgisayarın doğayı , hayatın felsefi , bilimsel , sanatsal analizini gerçekleştirmek için bize hız ve işlem gücü sağlayan bir araç olarak görülmesi gerektiğini bilmemiz yeterli gelecektir.

Müzik için ses düzenleyici , görüntü için video düzenleyici , muhasebe için muhasebe kurallarının uygulanabileceği bir defter , bir sporcunun nabzının ölçülmesi , evimizi ısıtan cihazların kaç derecede ısınması gerektiği gibi pek çok alanda donanım ve yazılım uygulaması , üretimi ve hizmeti yapılabilir.

Burda AR-GE yapan kişi biraz ekonomi , biraz tarih , biraz da insan psikolojisi bilmelidir. Kurum ise kişiyi inceleyen kişiyi , kişiyi , grupları ve toplulukları bilmelidir.

Neyi bilmemiz gerektiği detaylandırılabilir. Buna teori denir ve yapılacak işe göre teori oluşturulur ve teori güncellenmez diye birşey söylenemez. Öyle olsa Newton , Einstein , “kuantum” gibi farklılaşma olmazdı.

Strateji , teorik olarak öngördüğümüz değerlerin gerçekleştirilmesi sanatıdır. İçinde bulunduğumuz şartlara göre , istediğimiz şartların oluşturulması işidir ve taktik kazanımların yönetilmesidir.

Konumuz AR-GE nedir , nasıl yapılır olduğuna göre ve teori için bir başlangıç yaptığımıza göre bir de strateji için başlangıç yapalım. Bunun için “açık sistem” kavramına bakmakta fayda var. Disiplin olarak sistem teorisi ve sistem mühendisliğine bakabilirsiniz.

Açık sistemden burada ilk kastedilen farkındalıktır. Başkaları ne yapmış bilmeden , “dış dünya”dan bilgi toplayamayız ve yardım alamayız. Hatalardan ders çıkarmak ve daha iyisi için modellemeler yapmak , bu modelleri ürün ve hizmet haline getirmek gerekir.

Bir sistemin olası iç veya dış sebeplerden çöküşüne karşılık kopyalanabilir veya klonlanabilir olması gerekir. Bu da açık sistem olmakla ilişkilidir.

İşte AR-GE dış dünya’nın farkındalığının , saf doğa ve insan ihtiyaçlarının ve bu ihtiyaçlara ait çözümlerin anlaşılması , çözümlerin bir tekrar zinciri içerisinde modelden ürün ve hizmete , ürün ve hizmetten modele getirilme sürecinin yönetilmesidir.

Bu süreci yönetirken nasıl bir yapı kurulacağı , nasıl bir “açık sistem” kurulacağı tamamen tercihe bağlı gibi gözükse de , bir yapı kurmadan önce var olan , sektörünüzden başlayarak , yapıların nasıl kurulduğunu ve nasıl yaşadıklarını incelemenizde fayda vardır. Hatta önce kendinizi incelemenizde fayda vardır.

Bir insanın kişiliği neyse yapacağı hareket ve iş o olur. Kurumu ise kişiler oluşturur.

Hastalığın , umutsuzluğun yaygın olduğu ve kolayca yayıldığı dünyamızda , ancak doğru yönetilen yapılar , doğru çözümlerin süreçlerini yönetebilirler.

Bunun için “açık sistem” kurmak şarttır. Kuracağınız AR-GE laboratuvarı veya şirketi en iyi ben üretiyorum veya en iyi ben konuşuyorum diyen değil en iyi ben dinliyorum ve dış dünyanın farkındayım diyen olmadıkça başarı kalıcı olmayacaktır.

hwpplayer1
01.01.2017 Pazar
lisans koşulları için : GNU FDL 1.3